Medlemssidor

Under utveckling

Välkommen till Medlemssidorna!

Under fliken medlemssidor är det tänkt att information som inte är publik ska finnas, som endast Gunnebo Båtsällskaps medlemmar ska ha tillgång till. Det kan röra sig om dokument som stadgar, regler, medlemsmatrikel, bryggplatslista, frågor från medlemmar och årsmötesprotokoll även information av praktisk karaktär såsom torr- och sjösättning, handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängligt här. Endast en liten del kan komma att vara allmän information. För att skydda medlemmars uppgifter mot olovligt utnyttjande är det tänkt att underliggande rubriker ska vara lösenordsskyddade. Vilket inloggningsgränssnitt som kommer att användas är inte klart ännu, det kan bli en lösning där medlemmarna får mejla webbansvarige som skapar inloggning med användar-id och lösenord alternativt kommer det bli så att användar-id och lösenord skapas per automatik.

En till WordPress-webbplats