Information till medlemmar i Gunnebo båtsällskap gällande 2024

På årsmötet 21/3 fastställdes årets sjö och torrsättningsdagar samt arbetsdagar.

För att läsa protokollet för årsmötet 2024 klicka här.

Datum för dessa är följande:
Sjösättning: 4/5, 11/5, 18/5 samt 25/5.
Torrsättning: 7/9, 14/9, 28/9 samt 5/10.
Vid sjö och torrsättning är starttiden 08:00.

Arbetsdagar: 7/5 samt 16/5, båda tillfällena med start klockan 17:00.
Uppdaterat april 2024

________________________________________
För information gällande flytbryggan 2023 klicka här.

Uppdaterat mars 2023

________________________________________

Vi söker för närvarande medlemmar till att fylla positionerna som ordförande, samt arbetsledare till arbetsdagarna.

Är du intresserad vänligen kontakta någon i styrelsen.

Uppdaterat oktober 2022

__________________________________________Kort om Gunnebo båtsällskap

HistorikDen 21 oktober 1936 hölls konstituerande sammanträde med Gunnebo Motorbåtsällskap, 26 personer anmälde sig för inträde i sällskapet. Inträdesavgiften fastställdes till 1 krona per båt. Årsavgiften för 1937 fastställdes till 2 kronor per medlem. För att få in pengar till kassan ordnades ett lotteri på en motor eventuellt med båt. Beslut att inköpa 1 st Penta utombordsmotor till ett katalogpris av 490 kronor samt att ta in offerter på ny båt som passade denna motor. Det såldes 655 lotter och vinsten gick till Lennart Stalebrandt. Åren som följde ordnades kurser i navigation samt gemensamma båtutflykter förekom flitigt ofta i samarbete med Västerviks Motorbåtsällskap. 1958 var ett händelserikt år då invigdes nya småbåtshamnen, anläggningen hade byggts av ingengörstrupperna vid ING 2 i Eksjö. Byggandet hade kommit till på inrådan av Gunnebo Bruks AB.

Bild tagen från luften över Gunnebo Båtsällskaps område någon gång mellan 1961 – 1967

Vid överlämnandet av bryggor mm till båtsällskapet var villkoret att sällskapet skall svara för underhåll och ordning på området samt ansvara för uthyrning av bryggplatser. Båtuppläggning hade tidigare skett på kolbacken, 1967 flyttade man upp till en plats vid sågen. 1974 ändrades namnet från Gunnebo Motorbåtsällskap till Gunnebo Båtsällskap (GBS). Läs mer på sidan Historik.