Kort om Gunnebo Båtsällskap

Information till medlemmar i Gunnebo båtsällskap gällande 2021.

Eftersom ingen ljusning finns gällande Corona virus så föreslår styrelsen följande. Vår målsättning är att ha ett årsmöte senare på säsongen när och om det lugnat sig med smittspridningen. En kallelse kommer att skickas ut via mail eller sms som förra året. Vi kommer inte att kalla till arbetsdagar, men om någon känner för det finns det bryggor som skall oljas samt gräsklippning under säsongen. Är ni intresserade av detta kontakta Janne Apelqvist innan för information. Sjösättning och upptagning kommer vi att bedriva som vanligt om inget annat inträffar. Nedan är styrelsens förslag på dagar.

Klicka på länken: Årsmöte 2021

HistorikDen 21 oktober 1936 hölls konstituerande sammanträde med Gunnebo Motorbåtsällskap, 26 personer anmälde sig för inträde i sällskapet. Inträdesavgiften fastställdes till 1 krona per båt. Årsavgiften för 1937 fastställdes till 2 kronor per medlem. För att få in pengar till kassan ordnades ett lotteri på en motor eventuellt med båt. Beslut att inköpa 1 st Penta utombordsmotor till ett katalogpris av 490 kronor samt att ta in offerter på ny båt som passade denna motor. Det såldes 655 lotter och vinsten gick till Lennart Stalebrandt. Åren som följde ordnades kurser i navigation samt gemensamma båtutflykter förekom flitigt ofta i samarbete med Västerviks Motorbåtsällskap. 1958 var ett händelserikt år då invigdes nya småbåtshamnen, anläggningen hade byggts av ingengörstrupperna vid ING 2 i Eksjö. Byggandet hade kommit till på inrådan av Gunnebo Bruks AB.

Bild tagen från luften över Gunnebo Båtsällskaps område någon gång mellan 1961 – 1967

Vid överlämnandet av bryggor mm till båtsällskapet var villkoret att sällskapet skall svara för underhåll och ordning på området samt ansvara för uthyrning av bryggplatser. Båtuppläggning hade tidigare skett på kolbacken, 1967 flyttade man upp till en plats vid sågen. 1974 ändrades namnet från Gunnebo Motorbåtsällskap till Gunnebo Båtsällskap (GBS). Läs mer på sidan Historik.

En till WordPress-webbplats