Miljö och säkerhet

Gunnebo båtsällskap (GBS) är en ideell förening som vill främja ett rikt fritids- och friluftsliv i samklang med naturen. Vi värnar om naturen och i synnerhet vår skärgård.
Det är därför av största vikt att vi gemensamt slår vakt om denna naturresurs för ett aktivt båtliv i god miljö.

Gunnebo Båtsällskap
Gunnebo Båtsällskaps hamnområde, en vacker sommardag 2015

Vi minskar vår miljöpåverkan genom utbildning och information till klubbens medlemmar och användning av miljövänlig teknik, utrustning och anläggningar inom ramen för våra resurser.
Det är vi medlemmar som skapar förutsättningar för en god miljö och säkerhet inom vårt klubb- och närområde för en god kamratskap och ett avkopplande båtliv.

Klicka på länken nedan  för att läsa GBS miljö och avfallshanteringsplan.
GBS miljö och avfallshanteringsplan