Sjö- och torrsättningsdagar 2021

Sjösättning

Datum för sjösättning:   1/5, 8/5, 15/5, och den 22/5 Datum för torrsättning : 11/9, 18/9, 25/9 och den 2/10

Rutiner vid sjö- och torrsättning
som arrangeras av Gunnebo Båtsällskap

Anmälan när det gäller sjösättning eller upptagning av båt skall göras på anmälningslistan som finns i kajutan. Detta skall ske minst två dagar innan aktuell sjösättning eller upptagning.
Sista anmälningsdag står angivet på listan.

De båtägare som anmält sjösättning eller upptagning skall i god tid plocka fram material som åtgår. Det kan vara tvättar, kablar, slangar mm, det är inte kran eller traktorförarens jobb. Samma gäller vid avslutad aktivitet att materialet plockas undan till respektive plats.

Vid upptagning skall den som står först anmäld på listan ligga färdig med sin båt vid kranen på utsatt tid. Båtvagnar och annat material svarar båtägaren för att det finns klart.

Båtägarna hjälper varandra när det gäller att hålla i och få båtarna på plats på vagn eller vagga. Även traktorföraren behöver hjälp med att koppla vagnarna. De båtägare som inte respekterar dessa regler kan inte räkna med att få någon hjälp av båtklubbens personal som finns tillgängliga under dessa aktiviteter. Andra tider gällande sjö- och torrsättning är en överenskommelse mellan båtägaren och den som skall hjälpa till med kran och traktor.

Styrelsen för Gunnebo Båtsällskap

En till WordPress-webbplats