Sjö- och torrsättningsdagar 2023

Sjösättning

Nedan följer datum för 2023 års sjö och torrsättningar. Beslut om dessa fastställdes vid årsmötet 23/3.

Datum för sjösättning 2023:   6/5, 13/5, 20/5, och den 27/5.
Datum för torrsättning  2023: 9/9, 16/9, 30/9 och den 7/10
Samtliga dagar är start kl 08:00

Rutiner vid sjö- och torrsättning
som arrangeras av Gunnebo Båtsällskap

Anmälan när det gäller sjösättning eller upptagning av båt skall göras på anmälningslistan som finns i kajutan. Detta skall ske minst två dagar innan aktuell sjösättning eller upptagning.
Sista anmälningsdag står angivet på listan.

De båtägare som anmält sjösättning eller upptagning skall i god tid plocka fram material som åtgår. Det kan vara tvättar, kablar, slangar mm, det är inte kran eller traktorförarens jobb. Samma gäller vid avslutad aktivitet att materialet plockas undan till respektive plats.

Vid upptagning skall den som står först anmäld på listan ligga färdig med sin båt vid kranen på utsatt tid. Båtvagnar och annat material svarar båtägaren för att det finns klart.

Båtägarna hjälper varandra när det gäller att hålla i och få båtarna på plats på vagn eller vagga. Även traktorföraren behöver hjälp med att koppla vagnarna. De båtägare som inte respekterar dessa regler kan inte räkna med att få någon hjälp av båtklubbens personal som finns tillgängliga under dessa aktiviteter. Andra tider gällande sjö- och torrsättning är en överenskommelse mellan båtägaren och den som skall hjälpa till med kran och traktor.

Styrelsen för Gunnebo Båtsällskap