Avgifter

Inträdesavgift
500 kronor
Medlemsavgift
350 kronor
Medlemsavgift ungdom
125 kronor
Bryggplatsavgift lilla bryggan
700 kronor
Bryggplatsavgift stora bryggan
800 kronor
Lyft med kran ej uppläggning medlem
150 kronor
Båtuppläggning i båthall
850 kronor
Båtuppläggning mindre än 21m²
700 kronor
Båtuppläggning större än 21m²
800 kronor
Förvaringsplats surfingbräda
100 kronor
Lyft med kran ej medlem
500 kronor
Nyttjande av Ramp/Slip ej medlem
50 kronor