Ansökan om medlemskap

ATT BLI MEDLEM
Medlemskap ansöker man om och det är styrelsen som beviljar medlemskapet. Brygg- och/eller vinteruppläggningsplats i Gunnebo Båtsällskap förutsätter ett medlemskap, tillgången på sommar- och vinterplatser är begränsad och medför att det ofta är kö. Kontakta bryggansvarig eller ordföranden för information om aktuellt läge. Ansökan fylls i, skrivs ut och skickas till båtsällskapets adress (se under fliken KONTAKT). Men innan du skickar in din ansökan vill vi att du sätter dig in i vad det innebär och vad som förväntas av dig som medlem i Gunnebo Båtsällskap genom att läsa informationen som finns under rubriken Bli medlem.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDLEMSKAP
Vi har vissa regler som måste följas för att båtsällskapet ska fungera. Vi rekommenderar att du tar del av klubbens stadgar, bestämmelser, regler och gällande avgifter. Vi är ca 120 medlemmar och den som nonchalerar båtsällskapets regler kan bli utesluten, ett beslut som våra medlemmar tagit gemensamt vid ett årsmöte.

I nedanstående länkar finns information som berör alla medlemmar i Gunnebo Båtsällskap.

Stadgar för Gunnebo Båtsällskap
Information som gäller alla medlemmar i Gunnebo Båtsällskap
Rutiner vid sjö- och torrsättning
Brandskyddspolicy och brandskyddsregler

HUR ANSÖKER MAN
Du ansöker genom att fylla i och skriva ut blanketten Ansökan om medlemskap där du anger namn, adress, typ av båt mm. Efter att ansökan inkommit till Gunnebo Båtsällskap skickas en faktura. När avgifterna är betalda och finns registrerade på Gunnebo Båtsällskaps konto skickas en bekräftelse via e-post till dig om att ditt medlemskap är beviljat och du hälsas välkommen i Gunnebo Båtsällskaps gemenskap.