Flytbryggan

Information gällande flytbryggan 2023

Även den här vintern har varit svår för flytbryggan. Isen tryckte på så att landgången gick på sidan och slet sönder vattenslangen samt bröt sönder fästet till elkabeln. Vi får sträcka upp bryggan till våren.

Bomupptagningen i höstas gick bra trots att det fattades tre personer. Dom som inte kommer eller skickar ersättare får en faktura på 1000 kr enligt beslut som vi tagit tidigare.
Pengarna går till bryggans konto vilket kommer att behövas för framtida underhåll.

Bryggkommitén
Janne.

Uppdaterat mars 2023


REGELVERK FÖR FLYTBRYGGAN VID GUNNEBO BÅTSÄLLSKAP.

Dessa regler ersätter tidigare avtal mellan andelsägare och Gunnebo Båtsällskap och gäller från och med 2018-05-30

Hämta dokumentet: Regler för flytbryggan