Styrande dokument

Här hittar du det regelverk som styr vårt miljöarbete inom GBS och hur vi gemensamt ska förhålla oss till detta viktiga tema, allt enligt våra Regler och ordningsföreskrifter för Gunnebo Båtsällskap .

Avfall som uppkommer under användandet av fritidsbåtar gäller Transportstyrelsens föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar (SJÖFS 2001:13).

Har du funderingar kring miljöfrågor, kan du vända dig till ordförande eller någon i styrelsen.

Följande dokument är styrande dokument:

– FÖRSLAG till GBS Miljöpolicy

– FÖRSLAG till GBS Miljöregler

– FÖRSLAG till GBS Avfallsplan