Styrande dokument

Klicka på länken nedan för att läsa GBS miljö och avhallshanteringsplan. Detta är ett styrande dokument i GBS verksamhet.
GBS miljö och avfallshanteringsplan

För avfall som uppkommer under användandet av fritidsbåtar gäller transportstyrelsens föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar. (SJÖFS 2001:13).

Har du funderingar kring miljöfrågor, vänligen vänd dig till ordförande eller någon i styrelsen.