Om GBS

Kvällsankring, i solnedgångens siluett syns Mönsterås bruk året är 2013

Gunnebo Båtsällskap är en förening som bildades 1936 av ett gäng entusiaster som är borta sedan ett antal år, men entusiasmen och intresset för båtar och sjöliv lever kvar hos våra medlemmar som gärna tillbringar sin mesta tid med aktiviteter som är kopplade till hav och skärgård.

Föreningen är ansluten till Svenska Båtunionen. Medlemskap kan sökas av alla. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter jämte två suppleanter.
Vidare informeras om de aktiviteter som anordnas under sommaren. Aktiviteter som samlar medlemmarna och som garanterat är trivsamma och skapar gemenskap.

Bild tagen från luften över Gunnebo Båtsällskaps område någon gång mellan åren 1961 – 1967

 

 

 

 

Hamnområdet som det såg ut år 2014

Föreningen äger klubbstuga och bryggor. I anslutning härtill finns tillgång till el, vatten, mastkran, lyftkran max 8 ton,  och sjösättningsramp. Samtliga småbåtsplatser tillhör klubben och vattenområden i anslutning till dessa. Båtägare kan genom klubben hyra båtplats till för året fastställt pris.
Medlem som så önskar kan mot en depositionsavgift erhålla en egen nyckel till klubbstugan. Kontakta ordföranden.

Gunnebo Båtsällskap arbetar med det allmännyttiga syftet att bereda alla intresserade möjligheten att satsa på båtlivet som rekreation, friluftsliv och familjeaktivitet. Vi hälsar därför alla båtintresserade välkomna som medlemmar i klubben.

Styrelsen