Ordföranden har ordet

Hej

Mitt första minne av Gunnebo båtsällskap är från invigningen av nya bryggorna och bad-platsen som ägde rum 1958. Jag skulle fylla fyra år men kommer ihåg vissa bilder från aktiviteter som förekom den sena höstdagen. Åren som följde blev det en naturlig kontakt med båtlivet eftersom man passerade båtbryggorna varje gång man skulle till badplatsen.
Man beundrade båtarna (på den tiden endast träbåtar) och träffade ägarna, alla kände alla på den tiden i brukssamhället. Åren gick och plötsligt hade man en egen båt och det blev att man gick med i båtklubben där man fick lära sig ett och annat om hantering vid sjö- sättning, upptagning, båtvård med mera. Det blev en lärdom som man fick nytta av resten av livet, där lades grunden för hur man hanterar problem som kan uppstå vid olika situationer med hantering av båtar på land och i vatten.
Eftersom tiden gick blev man vald till att få olika uppdrag i klubben. De senaste sexton åren som sekreterare, och 2017 blev det ordförandeposten. Med god inblick i styrelsearbetet vet jag vad det innebär och ser upp till mina kollegor som innan och tillsammans med mig jobbat under många år med allt vad det innebär att hålla en klubb levande.
Framtiden ser både ljus och mörk ut, det positiva är att vi ständigt får nya medlemmar vilket tyder på att vi gör ett bra arbete. Det negativa är att det blir svårare att tillsätta de vakanta platser som uppstår när trotjänare beslutar sig för att trappa ner. Även kraven från myndigheter gör att vi hela tiden måste hålla jämna steg med t.ex krav på mottagning av svartvatten, godkända bottenfärger, omhändertagande av gammal bottenfärg med mera. Där har varje medlem ett eget ansvar, vi måste hjälpas åt att se till att följa direktiven som kommer till oss. Vi i styrelsen jobbar vidare med målsättningen att göra ett bra arbete för medlemmarnas och klubbens bästa. Vi tar tacksamt emot förslag på förändringar, förbättringar som ni medlemmar tycker kan behövas.

Med dessa rader tackar jag för ordet

Staffan Johansson
Ordförande Gunnebo Båtsällskap.
2016-12-17