Styrelsen

Styrelseledamöter och funktionärer

Ordförande Staffan Johansson 073-088 03 78 ordf@gunnebobatsallskap.se
Vice ordförande Michael Kronstrand 0490-230 12 E-post:
Sekreterare Kenneth Björk 070-626 24 66 sekr@gunnebobatsallskap.se
Kassör Sune Werodin 0490-262 79 kassor@gunnebobatsallskap.se
Styrelseledamot Henrik Ålstam E-post:
Suppleanter Vakant
Jan Apelqvist

0490-230 77
E-post:
E-post:
Revisorer Mikael Jonsson
Patrik Ålstam

0490-175 99
E-post:
E-post:
Revisorssuppleant Torbjörn Jansson E-post:
Båtuppläggningsansvarig Staffan Johansson 073-088 03 78 ordf@gunnebobatsallskap.se
Bryggansvarig Sune Werodin 0490-262 79 E-post:
Försäkringsombud Lennart Gustafsson 0490-235 83 E-post:
Besiktningsman Vakant E-post:
Arbetsansvarig Jan Apelqvist 0490-230 77 E-post:
Områdesansvarig Kenneth Björk 070-626 24 66 E-post:
Valberedning Stefan Jonsson
Johan Wintzell
0490-337 15
0490-353 46
E-post:
E-post:

En till WordPress-webbplats