Styrelsen

Styrelseledamöter och funktionärer

Ordförande Staffan Johansson 073-088 03 78 ordf@gunnebobatsallskap.se
Vice ordförande Michael Kronstrand 070-530 76 41
Sekreterare Lena Hellman 073-440 13 33 sekr@gunnebobatsallskap.se
Kassör Sune Werodin 070-362 62 78 kassor@gunnebobatsallskap.se
Styrelseledamot Henrik Ålstam 070-517 47 49
Suppleanter Robert Dahl
Jan Apelqvist
070-634 75 70
073-805 71 60
Revisorer Mikael Jonsson
Patrik Ålstam
072-720 10 93
0490-175 99
Revisorssuppleant Torbjörn Jansson
Båtuppläggningsansvarig Staffan Johansson 073-088 03 78 ordf@gunnebobatsallskap.se
Bryggansvarig Sune Werodin 070-362 62 78 kassor@gunnebobatsallskap.se
Försäkringsombud Lennart Gustafsson 0490-235 83
Besiktningsman Vakant
Arbetsansvarig Jan Apelqvist 073-805 71 60
Områdesansvarig Kenneth Björk 070-626 24 66
Valberedning Stefan Jonsson
Johan Wintzell
070-887 51 86
073-636 25 76
Hemsideansvarig Jimmy Werodin 070-600 77 18 jimmywer@gmail.com