Styrelsen

Styrelseledamöter och funktionärer

Ordförande Staffan Johansson 073-088 03 78 ordf@gunnebobatsallskap.se
Vice ordförande Michael Kronstrand 070-530 76 41  
Sekreterare Lena Hellman 073-440 13 33 sekr@gunnebobatsallskap.se
Kassör Sonny  Werodin 070-362 62 78 kassor@gunnebobatsallskap.se
Styrelseledamot Henrik Ålstam 070-517 47 49  
Suppleanter Robert Dahl
Jan Apelqvist
070-634 75 70
073-805 71 60
 
Revisorer Torbjörn Jansson
Patrik Ålstam

0490-175 99
 
Revisorssuppleant Mikael Jonsson 072-720 10 93  
Båtuppläggningsansvarig Staffan Johansson 073-088 03 78 ordf@gunnebobatsallskap.se
Bryggansvarig Sonny Werodin 070-362 62 78 kassor@gunnebobatsallskap.se
Besiktningsman Vakant  
Arbetsansvarig Vakant  
Områdesansvarig Kenneth Björk 070-626 24 66  
Valberedning Stefan Jonsson
Johan Wintzell
070-887 51 86
073-636 25 76
 
Hemsideansvarig Jimmy Werodin 070-600 77 18 jimmywer@gmail.com